Viac podujatí

Hlasovanie za projekt "Sláviček je malý vtáčik" cez Dobrý tanier

16. 04. 2017

Stretneme sa 19.4.2017 o 18:00 hod.
Na podujatí Dobrý tanier priamo v priestoroch Gymnázia Tomáša Akvinského, sa započúvate do tónov Bobovej diety, dostanete tanier úžasnej polievky, spoznáte 4  nádherné projekty a ten náš "Sláviček je malý vtáčik" podporíte, aby sa dokázal postaviť na vlastné nohy.
Ďakujeme :-)
Informácie o priebehu hlasovania:
Schranka3
S L Á V I Č E K je malý vtáčik

Stručný popis projektu a prečo ho chcete realizovať.

Cieľom tohto hudobného formátu je všestranný rozvoj dieťaťa od 8 mesiacov, v spolupráci s rodičom a lektorom. Hudbou, tancom a spevom podporíme zmysel pre rytmus a hudobné cítenie.

Hrou na Orffove hudobné nástroje rozvinieme sluch, jemnú a hrubú motoriku a rytmické zmýšľanie. Prostredníctvom textov piesní, riekaniek a básničiek podnietime správny vývin reči. Počúvanie vážnej hudby privedie dieťa k rozpoznávaniu hudobných nástrojov i ľudských hlasov a k hľadaniu samostatnosti. Tancovaním na ľudové melódie v náruči rodiča, je silným podnetom k vnímaniu tanečných krokov, k vytvoreniu kladného vzťahu k párovému tancu a prináša im nadobúdanie orientácie v priestore.

Myšlienka tohto projektu vzišla z mojej vlastnej skúsenosti počas rodičovskej dovolenky. Pri troch malých dcérach a mojom hudobnom zázemí mi prišlo prirodzené žiť každý deň s hudbou. Moje dcéry mi ponúkali podnety, učili ma vnímať ich potreby cez hudbu a len vďaka ním som vytvorila tento hudobný formát. Rada by som ho sprístupnila rodičom, ktorí majú chuť napredovať vo výchove svojich detí, darovať im priestor k poznávaniu nových podnetov.

Aký bude mať tvoj projekt prínos pre Košice a jeho obyvateľov? 

Mesto Košice je komunitou, ktorú tvoria RODINY. Každá rodina si chce dopriať čas pre seba. Občianske združenie Materské centrum Pastierik vytvára priestor pre stretávanie sa týchto rodín. Mamičky i oteckovia na materskej a rodičovskej dovolenke cítia potrebu socializovať sa, komunikovať, riešiť problémy, oddýchnuť si, darovať bezpečný priestor svojím deťom na poznávanie, zapájať sa do aktivít, kde je žiadaná prítomnosť ich detí. Preto je tu materské centrum vytvorené presne na tieto účely. Jeho aktivity sú pripravované na podporu psychickej vyrovnanosti rodičov na materskej dovolenke a zároveň na podporu rozvoja ich detí.

Na čo by ste tieto financie použili? 

V prípade, že podporíte náš projekt SLÁVIČEK je malý vtáčik, finančné prostriedky použijeme na zakúpenie Orffových hudobných nástrojov a karimatiek. Využívať sa budú nie len pri tomto projekte, ale aj pri ďalších aktivitách Materského centra Pastierik, ako je Detský folklórny súbor Perlička, Drobčenie alebo aj vrámci veľkých podujatí Míľa pre mamu, či Mikuláš.