Viac podujatí

Predpôrodná príprava - MamČenie

05. 11. 2017

9. Partner pri pôrode a zmeny v jeho živote - 6.11.2017, (5.2.2018)
Ing. Zuzana Matejčeková

Prihláste sa zaslaním SMS na tel.č.: 0908 155 932
v tvare: PP medzera Meno.
Svoju SMS zašlite najneskôr do 12:00h. dňa 6.11.2017

Viac informácií

Predporodna priprava3