Viac podujatí

Predpôrodná príprava - ŚESTONEDELIE

01. 08. 2017

Predpôrodná príprava

Téma:
Šestonedelie - teória, prax, cvičenie

Všetky informácie nájdete na tejto stránke:
http://www.zumafit.sk/kurzy/sestonedelky/

Prihlásiť sa môžete na tel.č.:
0908 155 932 - Matejčeková Zuzana

zumafit5