Materské centrum Pastierik

je priestorom na stretávanie sa rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, ich detí a priateľov.
Pripravujeme pre nich rôzne aktivity zamerané na socializovanie sa, neformálne vzdelávanie
celej komunity, prednášky a workshopy, športové, umelecké, tvorivé i hudobné podujatia
na pozdvihnutie a podporu rodiny.


Detailnejší opis organizácie a jej činnosti
Materské centrum Pastierik je organizáciou, ktorá sa zameriava na matky a otcov na materskej a
rodičovskej dovolenke. Prinášame im priestor na stretávanie sa a na odbúravanie spoločenskej
izolácie. Pripravujeme aktivity, ktoré im dávajú možnosť venovať sa sebe po boku svojich detí.
Vytvárame komunitu rodičov a detí ich spájaním v rovnakom životnom období. Prináša im to priestor
na delenie sa s radosťou z vývoja ich detí, jednoduchšie zvládnutie problémov, silné základy vzťahov,
ktoré prerastajú do celoživotných priateľstiev rodičov i detí.


Činnosti, ktoré pripravujeme môžme rozdeliť na niekoľko druhov:

 

  • Príprava na materstvo a prvé mesiace po narodení dieťaťa (do 6 mesiacov):

Pre rodičov v sprievode bábätka:
- predpôrodná príprava s pôrodnou asistentkou, dulou, konzultácie s pediatrami, gynekológmi
- laktačné poradenstvo v spolupráci s o.z. Mamila
- poradenstvo v oblasti nosenia detí v baby šatkách a iných nosičoch
- odborné semináre, prednášky a workshopy z oblasti zdravia - popôrodná diastáza, masáže detí,
  vývoj dieťaťa v prvých mesiacoch, ako sa zorientovať v ponúkaných lekárnických i kozmetických
  prípravkoch pre deti
Pre deti:
- aktivity podporujúce zdravý vývoj dieťaťa (nosenie detí v šatkách, dojčenie, masáže)
- priestor na blízky kontakt dieťa - rodič, s novými podnetmi

 

  • Rodič a dieťa vo veku od 6 mesiacov:

- hudobné aktivity pre rodičov a deti
- workshopy zamerané na podporu správneho fyzického vývoja dieťaťa za spolupráce rodiča
- podpora vzťahovej výchovy, vnímaví rodičia, nosenie detí, bezplienková komunikačná metóda,...

 

  • Rodič a dieťa vo veku od 1,5 roka:

- fyzické cvičenia zamerané výlučne na matky
- priestor pre mamičky na vlastné tvorenie, sebarealizáciu, hľadanie talentov, schopností a následná
  podpora pri zúročení talentu
- dobrovoľnícka činnosť pre rodičov vo forme vytvárania aktivít pre celú komunitu
- plynulý prechod do pracovnej oblasti
- poradenstvo v oblasti psychológie, logopédie, pediatrie, stomatológie,....
- Montessori pedagogika - prednášky, aktivity, klub
- Detský folklórny súbor Perlička - zamerané na naše tradície formou ľudových tancov, spevov a hier
  pre deti za aktívnej účasti rodiča na tréningoch. Je určený pre deti od 2 rokov (po konzultácií aj skôr),
  pričom aktivita prináša zvládnutie odlúčenia dieťaťa od rodiča pred nástupom do školského
  zariadenia. Každé vystúpenia deti absolvujú na pódiu samé a rodičia sú medzi divákmi.

 

  • Spoločné aktivity pre rodiny

- Míľa pre mamu, pochod na počesť Dňa matiek, celoslovensky organizovaný Úniou materských
  centier, našou zastrešujúcou organizáciou
- Stretnutie s Mikulášom
- Oslava dňa detí
- Handmade a detské trhy
- Medzinárodný deň materských centier
- Medzinárodný týždeň nosenia detí
- Karneval pre rodiny
- Športové a kultúrne podujatia

 

  • Ďalšie aktivity

- koncipovanie projektov na získavanie financií podporujúce chod a aktivity organizácie
- zapájanie sa do dobročinných aktivít
- spolupráca s miestnou samosprávou

 

 ....a najdôležitejšie: šťastné deti a ich rodičia :-)