Kurzy a workshopy Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života


Vzelávacie aktivity určené pre odbornú verejnosť, pedagógov, špecialistov, terapeutov a psychológov, ktorí chcú zlepšiť kvalitu života svojich klientov a pacientov prostredníctvom multisenzorického prístupu Snoezelen. Na konci kurzov obdržíte certifikát, ktorý vám umožní plnohodnotne využívať tento koncept vo vašej práci.

O školiteľke

Mgr. Dagmar Mega

Snoezelenu sa venuje od roku 2009. 

V jej materskej organizácii Akropolis v Uherskom Hradišti vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov.

Dagmar je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied. 

Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch.

Absolvovala komplexný výcvik v oblasti Snoezelenu vo Švajčiarsku a získala medzinárodný certifikát ISNA.

Je tiež certifikovanou koučkou neurolingvistického programovania NPL. 

Dnes pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills.

Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. 

Základný kurz

Termín: 7. - 9. 12. 2023, 9:00 - 17:00 hod.

 

Témy: 

1) Multisenzorické prostredie Snoezelen – Prístup a aktivity

Snoezelen je vynikajúcou príležitosťou na rozšírenie aktivít v komunitných centrách, školách, škôlkach a sociálnych službách. V tejto časti kurzu sa naučíte zásady prístupu k Snoezelen a ako pomocou aktivít podporiť senzorickú stimuláciu, aktivizáciu mozku, komunikáciu a efektívnu relaxáciu. Spoznáte výhody a nastavenie pre správne využívanie tohto konceptu pre rôzne cieľové skupiny a v rôznych prostrediach. 

2) Tvorba a pomôcky konceptu Snoezelen

V rámci tejto sekcie sa naučíte, ako vytvoriť multisenzorické prostredie a aké pomôcky využívať, bez ohľadu na to, či už máte vybavený snoezelen miestnosť alebo nie. Postupne prejdete jednotlivými senzorickými systémami a naučíte sa, aké pomôcky najlepšie podporia senzorické potrieby vašich klientov.

3) Tématické programy a štrukturované Jednotky Snoezelen

Záverečná časť kurzu vám ukáže, ako využívať Snoezelen v rôznych prostrediach. Spoznáte prínosy pre dospelých klientov, vrátane tém ako prevencia syndrómu vyhorenia, posilnenie kognitívnych schopností a reminiscencie. Dozviete, ako vytvárať jednotky podľa potrieb rôznych cieľových skupín a aké témy zvoliť podľa cieľov a priorít vašich klientov. Súčasťou sú aj ukážky pre individuálnu prácu aj prácu v skupine a základy skupinovej dynamiky. 

V rámci jednotlivých častí sa môžete tešiť aj na zážitkovú časť, videoukážky a priestor na otázky a odpovede.

Maximálny počet účastníkov na kurze je 12 osôb. 

 

Cena: 377,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 320,00 € )

Ďalšie vzdelávanie

Okrem absolvovania základného kurzu budete mať možnosť zúčastniť sa aj nasledujúcich vzdelávacích aktivít:

Kurz: Cesta k pohodovejšej komunikácii – Od senzoriky k typológii osobnosti

Termín: 10. 12. 2023, 9:00 - 17:00 hod.

Školenie ponúka detailnejší pohľad na odhalenie príčin nepohody, problémového správania a ťažkostí s udržiavaním pozornosti a kognície. Na kurze sa dozviete, že príčiny môžu spočívať v oblasti senzorického vnímania, ale aj v oslabení kognitívnych funkcií a iných faktoroch spojených s typom osobnosti. Školenie zahŕňa aj sebepoznávacie prvky a praktické cvičenia na zlepšenie komunikačných techník. 

Maximálny počet účastníkov na kurze je 12 osôb. 

Cena: 82,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 69,00 € )

Workshopy

Workshopy majú trvanie 2 hodiny a budú zložené z dvoch častí - úvodných miniprednášok a zážitkového Snoezelen programu.

Maximálne počet účastníkov na workshopoch je 10 osôb. Workshopy sú určené pre odbornú verejnosť, pedagógov materských a základných škôl a špeciálnych pedagógov.  

 

1) Zmysel – rovnováha: Energia a rovnováha v nás

Termin: 7. 12. 2023, 18:00 - 20:00 hod.

Workshop sa zameriava na vnímanie rovnováhy a energie v nás. Dozviete sa, ako rozpoznať oslabenú rovnováhu u detí a klientov, a aké sú dôsledky nedostatočnej rovnováhy. Workshop v podobe Snoezelen jednotky vám pomôže posilniť vnímanie tela a rovnováhy a nabrali energiu.

Cena: 59,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 50,00 € )

 

2) Vnímanie času – Čas nie je len time management

Termin: 8. 12. 2023, 18:00 - 20:00 hod.

Tento workshop vám pomôže lepšie riadiť čas a poznať svoje priority. Dozviete sa, ako plánovať a pracovať so svojou minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. 

Cena: 59,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 50,00 € )

 

3) Ako pracovať s pozornosťou nielen v Snoezelene

Termin: 9. 12. 2023, 18:00 - 20:00 hod.

Tento workshop vám pomôže identifikovať a zlepšiť rôzne druhy pozornosti u detí aj dospelých. Naučíte sa, ako pozornosť zlepšiť pomocou zapojenia všetkých zmyslov. 

Cena: 59,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 50,00 € )

 

4) Limitujúce presvedčenia a ich vplyv na nás

Termin: 10. 12. 2023, 18:00 - 20:00 hod.

Posledný workshop vám pomôže odhaliť a zmeniť limitujúce presvedčenia, ktoré vás brzdia. Spoznáte techniky neurolingvistického programovania a zlepšenia komunikačných techník. 

Cena: 59,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 50,00 € )

 

Zvýhodnená cena pri zakúpení účasti na všetkých workshopoch: 177,00 € (pri registrácii do 25.11.2023 zľava 15% - cena po zľave: 150,00 € )

Extra zvýhodnená cena pri zakúpení všetkých kurzov a workshopov: 511,00 €  

 

Prihlásenie TU

Pre viac informácií nás kontaktujte na emailovej adrese mcpastierik@gmail.com alebo telefonicky na +421 905 508 167.

 

Tešíme sa na vašu účasť na našich kurzoch a workshopoch, kde spoločne objavíme svet Snoezelen a jeho mnohé prínosy pre klientov a pacientov.