*  S L Á V I Č E K   *

Cieľom tohto hudobného formátu je všestranný rozvoj dieťaťa. Hudbou, tancom a spevom podporujeme zmysel pre rytmus a hudobné cítenie. Hrou na hudobné nástroje rozvíjame sluch, jemnú a hrubú motoriku a rytmické zmýšľanie. Prostredníctvom textov piesní podnecujeme správny vývin reči.

Čo v Slávičkovi robíme

Čo v Slávičkovi robíme

 

 

SLÁVIČEK je hudobný formát, kde prirodzeným podnecovaním dieťaťa jeho rodičom, obohacujeme ich spoločný vzťah.


Lekcie sú vedené odbornou lektorkou, Mgr. art. Luciou Vernarskou, ktorá je absolventkou Akadémie umení v odbore vokálna interpretácia - operný spev, matkou 3 dievčat, ktoré sú od narodenia vedené k hudbe a v súčasnosti je pedagogičkou spevu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Náplňou lekcií je načúvanie a spievanie detských ľudových piesní, recitovanie básničiek, rýmovačiek a riekaniek. Využívaním Orffových hudobných nástrojov, používaním šatiek, padáka, over bally, fit lôpt, maňušiek, spájame pohybovú, rytmickú a tvorivú stránku dieťaťa i rodiča.


Už v rannom veku sa deti dokážu stotožniť s vážnou hudbou, vnímať ju a čerpať z nej. Jej počúvanie rozvíja hudobný potenciál u deti, vedie ich k rozpoznávaniu hudobných nástrojov i ľudských hlasov a k hľadaniu samostatnosti.

Tancovanie na ľudovú hudbu
v náručí rodiča alebo v jeho sprievode na vlastných nožičkách, je silným podnetom pre deti k vnímaniu tanečných krokov, k vytvoreniu kladného vzťahu k párovému tancu a prináša im základy tanečnej rytmiky.

Rozvíjaním rytmu, nadobúdaním orientácie v priestore, opakovaním obsahu lekcií, imitovaním a ďalšími formami podnecujeme dieťa v jeho duševnom i motorickom vývoji.

Pre koho?

- pre deti od 8 do 36 mesiacov
- dotácia 1 x týždenne / 35 minút
- v skupine je 6 - 12 detí s rodičom

Kedy ?

- Najbližšia hodina: september 2017
- Deň: pravidelne každý štvrtok
- Termín: 9.00 - 9.45 hod.
- Príspevok: 2,00€ / dieťa
- Prihlásenie: zaslaním nezáväznej prihlášky nižšie
- Herňa otvorená od 9:00 - 12:00 hod.

Podporte Sláviček a darujte deťom radosť z hudby

 

Staňte sa súčasťou našej úžasnej rodiny a budete navštevovať hodnotné aktivity s odbornými lektormi.

Podporte nás v našich plánoch a vyberte si sumu Vášho príspevku:

5,00 €= darujete nám pár tamburíniek a rozjasnite pár detských očí
10,00 € = darujete nám Maracasy a roztancujte tri deti 
15,00 € = darujete nám zvonkohru a rozžiarte piatim deťom úsmev na tvári
20,00 € a viac = DARUJEME Vám priestor na našej webke, ako donor hudobnej aktivity "Sláviček je malý vtáčik" (nájdete sa nižšie) a deti budú spievať od radosti

Ďakujeme Vám priatelia za Vašu PODPORU.

 

Donor:

* Jarka Benešová

Pohľad do našej kuchyne