Pravidlá pre deti a rodičov, ktoré chodia do Perličky

Aby všetky deti mohli napredovať, tu sú odskúšané princípy tréningov Detského folklórneho súboru Perlička pre rodičov:

  • DFS Perlička je aktivita materského centra. Z toho vyplýva, že nie sme klasická tréningová škola. Tréningy sú tvorené hravou formou, majú voľnejší charakter, ale napriek tomu dokážeme vytvoriť hodnotný program na vystúpenia.
  • Po niekoľkoročnej praxi našej lektorky Aďky čas hodín je stanovený na 40 minút.  V rámci tohto času sa u menších detí ráta aj s príchodom, zaznačením dochádzky, krátkej prestávky, rozcvičky, samotného tancovania, spievania a rôznych športových aktivít. Lektorka hodinu rozdelí tak, aby to deti fyzicky zvládli. Každá hodina je individuálna a vždy ju prispôsobuje počtu prítomných detí, ich vnímaniu, sústredeniu, únave a ochote spolupracovať.
  •  Princípom Perličky je naučiť deti vnímať autoritu, naučiť ich samostatnosti a zároveň im vštepiť naše tradície.
  • Deti vo veku od 2 - 3 rokov (prípadne mladšie) tancujú na hodinách za aktívnej účasti rodiča. Tieto maličké deti potrebujú mať Vás pri sebe, vidieť vo Vás vzor. Ak budete sedieť, budú robiť to, čo Vy. Vtedy nemáte šancu ani vy, ani lektorka ich zaujať tým, čo je náplňou hodiny. V prípade, že je mamička tehulka, čo sa u nás často stáva, poproste otecka, starých rodičov, aby Vás nahradili. Ak to nejde, skúste sa aspoň pohybovať v priestore a naznačovať to, čo sa deti učia. Výsledkom bude, že po pár hodinách budete môcť pokojne nechať deti samostatne pracovať s lektorkou a presunúť sa k ostatným mamičkám a trošku oddýchnuť, či pookriať :-)
  • Deti vo veku od 3 - 4 rokov tancujú na hodinách za aktívnej účasti rodiča v prípade, že sú úplne nové a potrebujú sa zoznámiť s priestorom, alebo ešte nedokážu zvládnuť odlúčenie od rodiča. Akonáhle Vás dieťa na hodine nepotrebuje, spolupracuje s lektorkou, nevníma, že ste tam, stáva sa samostatným, rodič sa vzdiali do miestnosti pre rodičov.
  • Deti vo veku od 4 rokov tancujú na hodinách od začiatku samotné bez účasti rodiča. Rodič sa môže zdržiavať v priestoroch na to určených.
  • Rodičia, ktorí majú pri sebe mladšieho súrodenca sú u nás vítaní. Starajú sa o to, aby dieťa nebolo ohrozené v priestore, kde sa tancuje v prípade, ak so starším dieťaťom aktívne tancujú. Ak rodič s dieťaťom už netancuje, potom sa s mladším zdržiava v priestoroch na to určených (herňa alebo miestnosť pre rodičov).
  • Obsah tréningov sa tvorí hravou formou. Deti sú vedené k prirodzenému vnímaniu hudby, tanca a spevu. Nikdy dieťa nenútime zapájať sa. Aj keby malo niekoľko hodín sedieť a len sa pozerať, je to pre neho veľký prínos. Deti sú veľmi šikovné a nasávajú ako špongie. Väčšina rodičov sa o tom presvedčí už na prvom vystúpení.  Je dôležité, aby ste sa snažili ho motivovať svojim pozitívnym prístupom, používaním kladných príkladov a aj svojím vlastným príkladom. Niekedy budete mať pocit, že viac tancujete a spievate Vy, ale to sa Vám vráti :-)
  • Lektorka si počas tréningov stále zhodnocuje situáciu, ktoré dieťa vládze, ktoré má záujem, ktoré potrebuje už oddych, aby to zvládlo do konca tréningu. Preto má v plnej miere voľnú ruku v rozhodovaní, aký bude obsah tréningu.