Materské centrum
a
Aktivity centrum Pastierik

Tomášikova 35
040 01 Košice - Sever
(Budova KERKO, 1. poschodie, č.d. 133)

Mgr. art. Lucia Vernarská
štatutár
+421 905 508 167
mcpastierik@gmail.com

 
Instagram
MCPastierik

Facebook
Materské centrum a Aktivity centrum Pastierik
Detský folklórny súbor Perlička
Pastierikova dielnička

Fakturačné údaje
Názov: Materské centrum Pastierik, o.z
Sídlo:   Varšavská 11, 040 13 Košice
IČO:     504 85 288
Banka: Fio Banka, Košice
Číslo účtu: SK90 8330 0000 0028 0270 5415