V súčasnej dobe všetky deti túžia po hraní sa s rôznymi senzorickým materiálmi, ktoré u nich podnecujú zmyslový rozvoj. V našom materskom centre Pastierik preto raz do mesiaca organizujeme senzorické hry.

Daná je konkrétna tématika, vďaka čomu môžeme využívať rôznorodé materiály. Najčastejšie siahame po takých, s ktorými sa deti v bežnom živote nestretávajú a už vôbec sa s nimi nemôžu hrať. Tým, že na aktivitite si ich môžu ohmatáva a navnímavať, podnecujú tak svoje zmyslové rozhranie.

Príďte vyskúšať poznanie senzoriky a možno sa inšpirovať aj pre svoje domáce prostredie :)

Najbližšie senzorické hry:

Najbližšie sezorické hry nás čakajú 15. marca. Témou bude nádherná pozitívna farba plná energie - žltá! :)

Príspevok:
jedno dieťa + rodič: 15,00 €
súrodenci: jedno dieťa + rodič: 15,00 €, každé ďalšie dieťa + rodič: 10,00€ 

 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom našich sociálnych sietí, na emailovej adrese mcpastierik@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0904 940 298.

 

V minulosti sme už zorganizovali