Vševedko je hravá terapia navrhnutá špeciálne pre deti predškolského a raného školského veku s cieľom podporiť ich rozvoj a pripravenosť na školu cez zábavné aktivity.

Program je zameraný na celkový rozvoj dieťaťa a zahŕňa nasledovné oblasti:

  • Rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických zručností.
  • Základné matematické koncepty predstavené deťom nenáročnou formou.
  • Aktivity zamerané na rozvoj predčitateľských zručností a fonematické uvedomovanie podľa D. B. Eľkonina
  • Posilňovanie schopnosti komunikovať efektívne a s dôverou.

Program sa začína individuálnou diagnostikou, kde sa zameriavame na identifikáciu špecifických potrieb vášho dieťaťa, čo nám umožňuje prispôsobiť terapiu tak, aby najlepšie vyhovovala jeho potrebám.

Následne sa dieťa zúčastňuje 45 minútových individuálnych terapií nasledovaných 15-minútovou konzultáciou.

Terapie sú vykonávané v spolupráci s centrom Ohana.

Untitled design removebg preview 3

V prípade záujmu o Školácku prípravku je potrebné dohodnúť si úvodné stretnutie s terapeutkou na čísle 0904 940 298. Následne je možné si nastaviť frekvenciu stretnutí, termíny a príspevok.