Milí rodičia, starí rodičia a priatelia nášho centra,

ako každý rok, aj tentokrát máte možnosť darovať 2 percentá z Vašich daní na dobrú vec.

Ak sa rozhodnete venovať ich práve nášmu centru, investujeme ich najmä do tých, čo tvoria našu budúcnosť - detí. Veríme totiž, že práve zmysluplné trávenie voľného času v nich buduje správny charakter, zručnosti potrebné pre úspešný dospelácky život, trpezlivosť a sebavedomie.

Okrem ponuky pre deti by sme tiež radi rozšírili aj aktivity pre dospelých, lebo len spokojný rodič sa môže venovať svojim deťom naplno, skrášlili naše priestory či nakúpili nové pomôcky do našej unikátnej SNOEZELEN multisenzorickej miestnosti, ktorá je prístupná každému, kto chce pracovať na svojom duševnom zdraví. 

Výsledkom príspevku z Vašich daní bude ešte lepšie materské a aktivity centrum, v ktorom si nájde každý priestor na hru, relax, spev, tanec, cvičenie aj učenie.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.

Tím materského centra Pastierik

 

Chcem darovať 2% Materskému centru Pastierik

Ako darovať 2% ak ste...

...zamestnanec a zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ

 1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení daneZ tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – je suma, ktorú môžete v prospech nášho centra poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. 
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali. Pokiaľ ste v roku 2023 nejakým spôsobom pomohli nášmu centru, radi vám o tom vystavíme potvrdenie. Pre vystavenie potvrdenia nás kontaktujte prostredníctvom mcpastierik@gmail.com.
 3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 4. Do Vyhlásenia napíšte:
  1. Vaše údaje
  2. sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)
   Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

...fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2022 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech nášho centra Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:
  Obchodné meno (názov): Materské centrum Pastierik, o.z.
  Právna forma: občianske združenie
  IČO/SID: 504 85 288
  Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

 

...právnická osoba

 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb
 2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte naše údaje:
  Obchodné meno (názov): Materské centrum Pastierik, o.z
  Právna forma: občianske združenie
  IČO/SID: 504 85 288
  Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať. 
 3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.


Ďakujeme za vašu podporu, pre našu prácu je veľmi potrebná :)