Zoznámte sa s nami

Zoznámte sa s nami

Kto sme?

Materské centrum Pastierik so sídlom v Košiciach a pobočkou na Tomášikovej ulici 35 v Mestskej časti Košice - Sever ponúka možnosť napĺňať potreby mamičiek a ich detí v oblasti trávenia voľného času, neformálneho vzdelávania a odburávania sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke.

Čo robíme?

Hlavným poslaním centra je vytvárať komunitu rodičov s priestorom pre sebarealizáciu s pocitom spolupatričnosti. Ponúkame inšpiratívne zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času.

Prečo práve my?

V rámci komunity otvorenej rodinám, deťom a priateľom podporujeme rozvoj detskej osobnosti, posilňujeme vzťahy v rodine, poskytujeme priestor mamičkám viesť na báze dobrovoľníctva krúžky vo forme tvorivých dielní, hudobných, športových, tanečných a umeleckých aktivít.

MC Pastierik ako člen Únie materských centier

Organizácia zastrešujúca materské centrá po celom Slovensku so sídlom v Bratislave. Únia Materských centier šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.

New Projectwww.materskecentra.sk

Základné informácie

Základné informácie

Status

Materské centrum Pastierik vzniklo ako občianske združenie, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Viac info o nás nájdete tu

Prečítajte si detailnejší opis Materského centra Pastierik a jeho aktivít.

Aktívne členky

Ženičky, ktoré sa venujú nášmu Materskému centru Pastierik.

Mgr. art. Lucia Vernarská

Lucka je zakladateľkou OZ Materské centrum Pastierik. Momentálne pôsobí ako koordinátorka jeho aktivít a projektová manažérka. Vysokú školu absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore operný spev. Dlhé roky pôsobila ako pedagogička operného spevu, spevu na hudobno - dramatickom odbore a folklórneho spevu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Dnes sa okrem Pastierika venuje ešte aj spolupráci s hudobníkmi v oblasti klasickej, popovej i folklórnej hudby a, samozrejme, svojim trom krásnym dcéram. 

0905 508 167

Mgr. art. Lucia Vernarská

projektová manažérka

Ing. Zuzana Matejčeková

Zuzka je zakladateľkou Aktivity centra Pastierik a mamičkou dvoch skvelý detí. Vyštudovala Biomedicínske inžinierstvo a pedagogiku a je certifikovanou terapeutkou bilaterálnej integrácie, sluchovej (JIAS), bazálnej a neuro-vývojovej stimulácie a Snoezelen. V Pastierik-u pôsobí ako lektorka cvičení Kostičky, senzorických hier a vedie aj individuálne terapie.

0904 940 298

Ing. Zuzana Matejčeková

lektorka Kostičiek, senzorických hier a terapií

PhDr. Denisa Šimko

Deniska je pedagogičkou a fyzioterapeutkou s dlhoročnou praxou. V našom centre vedie Hravé nožičky, kurzy Masáže bábätiek a pravidelné prednášky z oblasti zdravia (ako vyliečiť diastázu a i.). Zároveň je mamou dospelého syna, vďaka čomu má skvelý zmysel pre humor a správny nadhľad.

0908 675 108

PhDr. Denisa Šimko

fyzioterapeutka

Mgr. Adriana Miškovičová

Aďka je mamičkou šikovnej dcérky a lektorkou nášho Detského folklórneho súboru Perlička. Navyše vedie aj balet pre deti a dospelých aj cvičenia Mama v pohybe. Sama tancuje od svojich 5 rokov a okrem folklóru sa venovala aj modernému tancu či spevu. Ako dieťa pôsobila v DFS Železiarik, neskôr vo FS Železiar a dnes ju môžete vidieť tancovať vo FS Košičan. Okrem toho pracovala aj ako pedagogička na I. stupni základnej školy.

0903 204 315

Mgr. Adriana Miškovičová

lektorka DFS Perlička, baletu a cvičení

Zdenka Samková

Zdenka je milovníčka meditácií, afirmácií a minerálov. Zároveň je mamou 2 dospelých detí a babička 2 skvelých vnúčat. V Pastierik-ovi vedie certifikované cvičenia TRX - vrátane TRX for YOGA - a POUND. Okrem skupinových lekcií prijíma aj individuálnych klientov.

0911 500 711

Zdenka Samková

Trénerka TRX, POUND a TRX jogy

Lucia Miklošová

Lucka je manželkou jedného manžela a mamou dvoch dospelých detí. Zároveň je spoluzakladateľkou jedného z prvých materských centier v Košiciach. V rámci organizovania voľnočasových aktivít pracuje s deťmi od 4 mesiacov do 10 rokov. V Pastierik-u pôsobí ako lektorka Kurzov Hudobnej školy YAMAHA.

0904 951 159

Lucia Miklošová

lektorka Hudobnej školy YAMAHA

PaedDr. Katarína Grac PhD.

Katka vyštudovala hudbu na inštitúte hudby Bélu Bartóka v Miskolci v odbore klavír a umelecký korepetítor. Postgraduálne štúdium ukončila v odbore Didaktika hudby. Dnes je učiteľkou hry na klavír, pri ktorej využíva unikátny prístup Kodályovej koncepcie. Je mamkou dvoch detí a v našom centre vedie hudobnú výchovu v maďarčine.

PaedDr. Katarína Grac PhD.

lektorka hudobnej výchovy

Mgr. Helena Szedláková Chrascova

Helenka pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s poruchou autistického spektra. Zároveň je mamkou troch detí a našu Školôčku Hmm vedie popri rodičovskej dovolenke.

Mgr. Helena Szedláková Chrascova

špeciálna pedagogička v Školôčke Hmm

Mgr. Zuzana Adamčíková

Zuzka vyštudovala pedagogiku a špeciálnu pedagogiku. Pracovala ako špeciálny pedagóg v súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, kde sa onedlho vráti. Momentálne je mamkou dvoch krásnych detičiek na plný úväzok. V Pastierikovi nám vypomáha ako sprievodca skupinových a individuálnych terapií v miestnosti Snoezelen.

Mgr. Zuzana Adamčíková

sprievodca v SNOEZELEN miestnosti

MgA. Vendelína Michna

Venda vyštudovala operný spev a opernú réžiu. V súčasnosti spolupracuje s divadlom Viola v Prešove a pôsobí ako pedagogička na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča Košice. Píše scenáre, texty, venuje sa tvorbe pre mládež aj dospelých a v našom centre vedie novovzniknuté divadlo SPIRITOSO.

MgA. Vendelína Michna

režisérka

Mgr. Marta Majláthová

Marta je mamičkou troch fešákov a 5-ročnej slečny. Keď má trošku voľného času, venuje sa grafike, fotografovaniu a háčkovaniu. V Pastierikovi vedie Školôčku, rada by obnovila v minulosti obľubenú Pastierikovu Hand-Made dielničku a neskôr sa venovala aj Artefiletike. 

 0911 837 136

Mgr. Marta Majláthová

koordinátorka kreatívnych aktivít

Mgr. Veronika Čuchtová

Veronika je absolventkou Masmediálnych štúdií UPJŠ a mamou dvoch fantastických detí. Momentálne ju zamestnáva najmä rodičovská dovolenka. Popri nej si ale rada prečíta akúkoľvek fantasy literatúru a jej vášňou je aj organizácia domácností a priestorov v štýle Marie Kondo. V Pastierik-ovi pomáha ako copywriterka, grafička a editorka webu. V budúcnosti by sa ale rada venovala mediálnej výchove.

Mgr. Veronika Čuchtová

Copywriting, grafika, web

Ing. Janka Lojová

Janka je mamička krásnej mladej slečny a aktívna členka Pastierik-a s úžasným umeleckým cítením. Pomáha so všetkým, od prípravy podujatí až po koordináciu dobrovoľníkov a preto ju môžete stretnúť na viacerých aktivitách nášho centra.

Ing. Janka Lojová

aktívna mamička

Podporte Materské centrum Pastierik a darujte deťom radosť