Zoznámte sa s nami

Zoznámte sa s nami

Kto sme?

Materské centrum Pastierik so sídlom v Košiciach a pobočkou na Tomášikovej ulici 35 v Mestskej časti Košice - Sever ponúka možnosť napĺňať potreby mamičiek a ich detí v oblasti trávenia voľného času, neformálneho vzdelávania a odburávania sociálnej izolácie rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke.

Čo robíme?

Hlavným poslaním centra je vytvárať komunitu rodičov s priestorom pre sebarealizáciu s pocitom spolupatričnosti. Ponúkame inšpiratívne zázemie pre zmysluplné trávenie voľného času.

Prečo práve my?

V rámci komunity otvorenej rodinám, deťom a priateľom podporujeme rozvoj detskej osobnosti, posilňujeme vzťahy v rodine, poskytujeme priestor mamičkám viesť na báze dobrovoľníctva krúžky vo forme tvorivých dielní, hudobných, športových, tanečných a umeleckých aktivít.

MC Pastierik ako člen Únie materských centier

Organizácia zastrešujúca materské centrá po celom Slovensku so sídlom v Bratislave. Únia Materských centier šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.

New Projectwww.materskecentra.sk

Základné informácie

Základné informácie

Status

Materské centrum Pastierik vzniklo ako občianske združenie, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Viac info o nás nájdete tu

Prečítajte si detailnejší opis Materského centra Pastierik a jeho aktivít.

Aktívne členky

Ženičky, ktoré sa venujú nášmu Materskému centru Pastierik.

Mgr. art. Lucia Vernarská

Lucka je zakladateľkou OZ Materské centrum Pastierik. Momentálne pôsobí ako koordinátorka jeho aktivít a projektová manažérka. Vysokú školu absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore operný spev. Dlhé roky pôsobila ako pedagogička operného spevu, spevu na hudobno - dramatickom odbore a folklórneho spevu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Dnes sa okrem Pastierika venuje ešte aj spolupráci s hudobníkmi v oblasti klasickej, popovej i folklórnej hudby a, samozrejme, svojim trom krásnym dcéram. 

0905 508 167

Mgr. art. Lucia Vernarská

projektová manažérka

Ing. Zuzana Matejčeková

Zuzka je zakladateľkou Aktivity centra Pastierik a mamičkou dvoch skvelý detí. Vyštudovala Biomedicínske inžinierstvo a pedagogiku a je certifikovanou terapeutkou bilaterálnej integrácie, sluchovej (JIAS), bazálnej a neuro-vývojovej stimulácie a Snoezelen. V Pastierik-u pôsobí ako lektorka cvičení Kostičky, senzorických hier a vedie aj individuálne terapie.

0904 940 298

Ing. Zuzana Matejčeková

lektorka Kostičiek, senzorických hier a terapií

PhDr. Denisa Šimko

Deniska je pedagogičkou a fyzioterapeutkou s dlhoročnou praxou. V našom centre vedie Hravé nožičky, kurzy Masáže bábätiek a pravidelné prednášky z oblasti zdravia (ako vyliečiť diastázu a i.). Zároveň je mamou dospelého syna, vďaka čomu má skvelý zmysel pre humor a správny nadhľad.

0908 675 108

PhDr. Denisa Šimko

fyzioterapeutka

Mgr. Adriana Miškovičová

Aďka je mamičkou šikovnej dcérky a lektorkou nášho Detského folklórneho súboru Perlička. Navyše vedie aj balet pre deti a dospelých aj cvičenia Mama v pohybe. Sama tancuje od svojich 5 rokov a okrem folklóru sa venovala aj modernému tancu či spevu. Ako dieťa pôsobila v DFS Železiarik, neskôr vo FS Železiar a dnes ju môžete vidieť tancovať vo FS Košičan. Okrem toho pracovala aj ako pedagogička na I. stupni základnej školy.

0903 204 315

Mgr. Adriana Miškovičová

lektorka DFS Perlička, baletu a cvičení

Zdenka Samková

Zdenka je milovníčka meditácií, afirmácií a minerálov. Zároveň je mamou 2 dospelých detí a babička 2 skvelých vnúčat. V Pastierik-ovi vedie certifikované cvičenia TRX - vrátane TRX for YOGA - a POUND. Okrem skupinových lekcií prijíma aj individuálnych klientov.

0911 500 711

Zdenka Samková

Trénerka TRX, POUND a TRX jogy

Lucia Miklošová

Lucka je manželkou jedného manžela a mamou dvoch dospelých detí. Zároveň je spoluzakladateľkou jedného z prvých materských centier v Košiciach. V rámci organizovania voľnočasových aktivít pracuje s deťmi od 4 mesiacov do 10 rokov. V Pastierik-u pôsobí ako lektorka Kurzov Hudobnej školy YAMAHA.

0904 951 159

Lucia Miklošová

lektorka Hudobnej školy YAMAHA

PaedDr. Katarína Grac PhD.

Katka vyštudovala hudbu na inštitúte hudby Bélu Bartóka v Miskolci v odbore klavír a umelecký korepetítor. Postgraduálne štúdium ukončila v odbore Didaktika hudby. Dnes je učiteľkou hry na klavír, pri ktorej využíva unikátny prístup Kodályovej koncepcie. Je mamkou dvoch detí a v našom centre vedie hudobnú výchovu v maďarčine.

PaedDr. Katarína Grac PhD.

lektorka hudobnej výchovy

Mgr. Helena Szedláková Chrascova

Helenka pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s poruchou autistického spektra. Zároveň je mamkou troch detí a našu Školôčku Hmm vedie popri rodičovskej dovolenke.

Mgr. Helena Szedláková Chrascova

špeciálna pedagogička v Školôčke Hmm

Mgr. Zuzana Adamčíková

Zuzka vyštudovala pedagogiku a špeciálnu pedagogiku. Pracovala ako špeciálny pedagóg v súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, kde sa onedlho vráti. Momentálne je mamkou dvoch krásnych detičiek na plný úväzok. V Pastierikovi nám vypomáha ako sprievodca skupinových a individuálnych terapií v miestnosti Snoezelen.

Mgr. Zuzana Adamčíková

sprievodca v SNOEZELEN miestnosti

MgA. Vendelína Michna

Venda vyštudovala operný spev a opernú réžiu. V súčasnosti spolupracuje s divadlom Viola v Prešove a pôsobí ako pedagogička na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča Košice. Píše scenáre, texty, venuje sa tvorbe pre mládež aj dospelých a v našom centre vedie novovzniknuté divadlo SPIRITOSO.

MgA. Vendelína Michna

režisérka

Mgr. Marta Majláthová

Marta je mamičkou troch fešákov a 5-ročnej slečny. Keď má trošku voľného času, venuje sa grafike, fotografovaniu a háčkovaniu. V Pastierikovi vedie Školôčku, rada by obnovila v minulosti obľubenú Pastierikovu Hand-Made dielničku a neskôr sa venovala aj Artefiletike. 

 0911 837 136

Mgr. Marta Majláthová

koordinátorka kreatívnych aktivít

Viktória Kádár

Viki vyštudovala hudobné umenie v kombinácii s pedagogikou. Pôsobila ako pedagóg spevu na ZUŠ a riaditeľka v MŠ. Momentálne je na rodičovskej dovolenke s ročnou Noemkou a popri tom sa venuje svojmu hudobnému projektu s názvom Veselka. V našom centre vedie Kostičky, kde prostredníctvom hudby, hry a zábavy rozvíja pohybové schopnosti deti.

Viktória Kádár

lektorka Kostičiek

Mgr. Klaudia Jadvišová

Klaudia vyštudovala Špeciálnu pedagogiku v odbore pedagogika sluchovo postihnutých a poradenstvo. Pracovala ako logopedička i terapeutka a teraz vedie vlastné centrum Ohana, v ktorom sa venuje malým i dospelým klientom s rôznymi poruchami. V našom centre povedie tréning predškolskej a školskej pripravenosti Vševedko.

Mgr. Klaudia Jadvišová

špeciálna pedagogička

Ing. Renáta Lietavová

Reny je absolventkou UPJŠ v odbore verejné zdravotníctva. Od roku 2017 ju zamestnáva najmä starostlivosť o svojho výnimočného synčeka s rôznymi zdravotnými diagnózami. V snahe pomôcť mu žiť plnohodnotný život sa Reny začala venovať témam ako senzorická stimulácia, Snoezelen, bylinkárstvo, canisterapia a hipoterapia. Dnes je majiteľkou dvoch psíkov, ktorých cvičí, aby mohli pomáhať deťom s rôznych oblastiach. Zároveň pôsobí v našom materskom centre ako sprievodkyňa v Snoezelen miestnosti.

Ing. Renáta Lietavová

sprievodca v SNOEZELEN miestnosti

Mgr. Veronika Čuchtová

Veronika je absolventkou Masmediálnych štúdií UPJŠ a mamou dvoch fantastických detí. Momentálne ju zamestnáva najmä rodičovská dovolenka. Popri nej si ale rada prečíta akúkoľvek fantasy literatúru a jej vášňou je aj organizácia domácností a priestorov v štýle Marie Kondo. V Pastierik-ovi pomáha ako copywriterka, grafička a editorka webu. V budúcnosti by sa ale rada venovala mediálnej výchove.

Mgr. Veronika Čuchtová

Copywriting, grafika, web

(In memoriam) Mgr. Lucia Kiráľová

Lucia bola špeciálna pedagogička s viac ako 20 rokmi praxe. V našom centre sa venovala aktivitám pre rozvoj komunikačných zručností pre verbálne aj neverbálne deti, pri práci s ktorými využívala unikátny obrázkový výmenný komunikačný systém PECS. Lucka nás navždy opustila 25. mája 2024. Nikdy na ňu nezabudneme.

(In memoriam) Mgr. Lucia Kiráľová

špeciálna pedagogička pre komunikačné aktivity

Podporte Materské centrum Pastierik a darujte deťom radosť