V priestoroch nášho centra vedie Ing. Zuzana Matejčeková aj individuálne terapeutické sedenia pre deti a dospelých.

Ide najmä o osoby so znevýhodnením, alebo s problémami s učením, pozornosťou, čítaním či zrakovým a sluchovým spracovávaním. 

Pri sedeniach využíva prvky z viacerých aktivít, ako je senzorická a bilaterálna integrácia, neurovývojová a bazálna stimuláciaJIAS alebo pobyt v SNOEZELEN miestnosti či hyperbarickej komore. Kombinácia týchto aktivít je prispôsobená individuálnym potrebám jednotlivých klientov.

V prípade záujmu o takéto sedenie je potrebné dohodnúť si úvodné stretnutie s terapeutkou na čísle 0904 940 298. Následne je možné si nastaviť frekvenciu stretnutí, termíny a príspevok.

O terapeutke

Ing. Zuzana Matejčeková vyštudovala protetiku, ortotiku a biomedicínske inžinierstvo, kde získala základy medicíny a anatómie.

Po narodení syna (na fotografii) sa sústredila na pedagogiku a prácu s deťmi. Absolvovala certifikáciu pre vedenie predpôrodnej prípravy aj cvičenia matiek s deťmi a zamerala sa na získanie vedomostí o možnostiach podpory správneho vývoja detí.

Svoje znalosti pretavuje do praxe od roku 2016, kedy začala spolupracovať s materským centrom Pastierik, kde viedla a naďalej vedie Kostičky

V roku 2018 sa jej narodila dcérka s autizmom. Štúdium preto ďalej orientovala na prácu s touto diagnózou, aby mohla pomôcť všetkým rodičom a deťom s poruchou autistického spektra a s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Vzdelanie si rozšírila o certifikáciu v oblastiach:

Všetky tieto znalosti dnes kombinuje a využíva pri navrhovaní individuálnych terapií, ktoré dosahujú skvelé výsledky. 

Príbehy klientov

Gregorko je zdravé dieťa bez diagnózy. V júni mal 6 rokov a v septembri 2023 preto nastúpil do školy. Tu sme si ale veľmi rýchlo všimli prvé problémy - Gregorko mal problém so sústredením, strácal sa v inštrukciách učiteľky, a hoci vyzeral, že počúva, bol akoby zasnený a pokyny veľakrát nezachytil. Tiež sa objavili problémy s rozlišovaním hlások, slabík a grafomotorikou.

Aby sme mu v zvládnutí prvej triedy pomohli, prišli sme sa poradiť so Zuzkou. Vytvorila nám JIAS set, ktorý odvtedy počúvame doma pred spaním. Gregorkovi sa veľmi páči, sám si ho žiada a úplne sa pri jeho počúvaní uvoľní, akoby z neho opadol všetok stres. Po 8 týždňoch každodenného počúvania nám zo školy hlásili prvé zmeny v jeho správaní. Keď sa mu niečo nepodarí, namiesto výbuchu hnevu sa teraz snaží aktivitu zopakovať, opraviť. Nie je na seba taký náročný a ľahšie zvláda stres. Tiež je výrazne poslušnejší, na hodinách dáva pozor, plní si úlohy a zlepšil sa aj v čítaní.

Veríme, že terapia mu bude pomáhať aj naďalej a odporúčame ju všetkým rodičom, ktorí chcú pomôcť svojim deťom lepšie zvládnuť nástup do školskej dochádzky.

Mamka Katka a ocko František

Zojka má detský autizmus a je emočne aj sociálne menej zrelá. Aj keď v júni 2023 oslávila tretie narodeniny, na začiatku terapie bola neverbálna, nereagovala na meno ani na pokyny, trápili ju výbuchy hnevu, ešte stále nosila plienku a mala oslabenú hrubú motoriku. Najnáročnejšie bolo vyjsť s ňou na ulicu, pretože sa nechcela držať za ruku, stále mi utekala a nevedela rozoznať blížiace sa nebezpečenstvo, takže sa často dostávala do život ohrozujúcich situácií. Chodievali sme s ňou preto von vždy dvaja, pretože sama by som to nezvládla. Podobným problémom bolo čakanie, ktoré vždy sprevádzal veľký amok.

Po úvodnej diagnostike sme začali doma počúvať individualizovaný JIAS hudobný set a pracovať so senzorikou. K Zuzke chodievame len na kontroly. Prvé výsledky terapií sa objavili asi po 6 týždňoch, kedy Zojka začala používať jednoslovné inštrukcie, ako pomôž, daj, otoč. Neskôr sa začala rozprávať sama so sebou, spievať a dokonca aj odpovedať na jednoduché otázky. Zlepšila sa jej aj pozornosť a teraz dokáže pri jednej aktivite zostať aj 15 minút - hrá sa napríklad s knihami na suchý zips alebo magnetkami. Celkovo je pokojnejšia, zaujíma sa o veci a dokáže už aj chvíľku počkať. Cez deň je už bez plienky a na toaletu dokonca chodí úplne sama.

Najvýraznejšia zmena však je, že vonku rešpektuje, že musí ísť za ruku, neuteká mi a nevrhá sa do nebezpečných situácií. Teším sa, aké ďalšie pokroky nám terapia prinesie. Už teraz môžem povedať, že je vďaka nej Zojka šťastnejšia a nám sa o ňu s manželom stará o čosi jednoduchšie.

Mamka Gabika

So synčekom (nar. v novembri 2019) sme začali chodiť na terapie, keď mal necelé 4 roky. Má diagnostikovanú špecifickú poruchu, fragilný X chromozóm, čo sa prejavuje najmä poruchami správania a reči. Na začiatku liečby bol neverbálny a jeho veľmi slabé porozumenie viedlo k negatívnemu správaniu. Často sa hneval a kričal, pretože nám nerozumel a my sme nerozumeli jemu. Navyše mal slabú hrubú motoriku, rovnováhu a obzvlášť neznášal špinavé či lepkavé ruky.

Na terapie sme začali chodievať 2x týždenne a na základe odporúčania terapeutky Zuzany začali senzorikou a neskôr pridali JIAS. Prvé zlepšenie sa objavilo asi po 2 mesiacoch liečby. Synček začal používať prvé slová (mama a tato) a došlo aj k pokroku v hrubej motorike, rovnováhe a chôdzi. Kým na začiatku nevedel ani trošku poskočiť, po 3 mesiacoch už skákal z trampolíny. Tiež začal mať rád hru s loptou, kopať do nej, chytať ju alebo s ňou driblovať. Prehĺbila sa mu aj sústredenosť a teraz dokáže sedieť vystretý za stolom a pracovať. Zmenil sa aj spôsob jeho hry, z nefunkčného otáčania predmetov na stavanie veží z kociek a hru s autíčkom.

Po 4 mesiacoch sa začali objavovať aj pokroky v jemnej motorike, synček začal kresliť, alebo robiť odtlačky rúk a dokonca aj lepiť. Tiež už nemáva prejavy negatívneho správania a vytráca sa aj agresivita. Vidíme teda obrovské zlepšenie vo všetkých oblastiach a v terapiách budeme určite pokračovať aj naďalej.

Mamka Veronika

Zuzku som oslovila, pretože som mala pocit, že je toho na mňa jednoducho priveľa a neviem si s tým dať rady. Nedokázala som sa poriadne sústrediť na prácu, bola som roztržitá, stále som čosi zabúdala, trápila ma nespavosť a potom som bola stále vyčerpaná, náladová. Po úvodnej diagnostike mi Zuzka vytvorila JIAS set, ktorý počúvam doma.

Po asi 10 týždňom som si na sebe všimla, že už nie som taká nervózna a napätá a že aj moje pracovné úlohy sa mi plnia o čosi lepšie. Pri počúvaní JIAS bez problémov zaspávam a zlepšila sa mi aj samotná kvalita spánku, takže sa už necítim unavená. Navyše ma úplne prestala bolievať hlava.

JIAS budem teda počúvať aj naďalej. Verím, že mi pomôže zvládať svoje každodenné povinnosti efektívnejšie a byť šťastnejším človekom, než som bola dosiaľ.

Lucka (44)