Neurovývinová stimulácia (NVS) je unikátny program zameraný na podporu a zlepšenie psychomotorického vývoja detí a dospelých. Táto metóda sa sústreďuje na inhibíciu (potlačenie) pretrvávajúcich primárnych reflexov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vývoj a učenie. NVS je vhodná pre deti od 5 rokov, ale aj pre dospelých, ktorí čelia rôznym vývinovým význam.

Diagnostika a cviky NVS

NVS sa začína podrobnou diagnostikou, vrátane anamnézy a hodnotenia pretrvávajúcich primárnych reflexov, ako sú Morov reflex, tonicko-šijový reflex a ďalšie. Na základe tejto diagnostiky sa vytvára individualizovaný cvičebný plán, ktorý zahŕňa jednoduché pohybové cvičenia imitujúce pohyby vyvolané primárnymi reflexmi.

Cieľom NVS je poskytnúť mozgu druhú šancu na správne ovládanie funkcií tela prostredníctvom zámerného vyvolávania primárnych reflexov. Tento proces pomáha pri problémoch, ako sú špecifické poruchy učenia, ADHD, ADD, dyspraxia a ďalšie. NVS zlepšuje koordináciu, rovnováhu, pozornosť a mnoho ďalších aspektov učenia a každodenného života.

Cvičenia a ich význam

  • Cviky napodobňujú pohyby 2-9 mesačného dieťaťa, ktoré sú základom pre ďalšie cielené pohyby.
  • Väčšina cvikov sa realizuje v ľahu na zemi, čo napomáha správnemu držaniu hlavy a tela.
  • Pravidelným cvičením znižujeme aktivitu pretrvávajúcich reflexov, čím podporujeme zdravý psychomotorický vývoj.
  • Program zlepšuje schopnosť používania ľavej a pravej strany tela, motoriku, rovnováhu a integráciu senzorických funkcií.

Výhody NVS

  • Medzi mozgom a telom dochádza k zlepšeniu nervového spojenia, čo podporuje učenie a rozvoj.
  • Zlepšuje sa koordinácia a rovnováha, čo je dôležité pre každodenný život a učenie.
  • NVS má pozitívny vplyv na učenie, správanie a celkový psychomotorický vývoj.

Neurovývinová stimulácia je efektívna metóda, ktorá pomáha nielen deťom, ale aj dospelým, pri zlepšovaní ich vývinových schopností a zvládania každodenných výziev. Je to komplexný program, ktorý sa adaptuje na individuálne potreby a zabezpečuje celostný prístup k rozvoju.