V priestoroch nášho Materského a aktivity centra organizuje Hubobnú školu Yamaha občianske združenie PIMPOLLO. Ide o jediného slovenského zástupcu organizácie Yamaha, ktorá pôsobí po celom svete a so svojim 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi patrí k najväčším organizáciám svojho druhu na svete.

Hudobné školy vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. 

Prečo hudba?
Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom procese učenia. Hudba navyše výrazne prispieva k rozvoju osobnosti a tvorbe tímového ducha. Na rozdiel od športu, kde ide vždy o súťaženie (vyššie, ďalej, rýchlejšie), sú v hudobnej oblasti rozvíjané schopnosti počúvanie, ohľaduplnosť a empatia.

Aktuálne prebiehajúce programy v našom centre:

ROBÍK 

Nový hudobný program pre deti od 4 do 18 mesiacov vyvinutý spolu s odborníkmi, na základe pedagogických, pediatrických a neuropsychologických znalostí. Deti majú možnosť kreatívneho vyjadrenia a získavajú elementárne povedomie o hudbe. Hlavnou metódou je "voľné objavovanie", kde deti pozorujú a objavujú predmety podľa ich zmyslových skúseností.  

Aktivity zahŕňajú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Rodičia zohrávajú dôležitú úlohu v sprievode svojich detí. Tuleň Robík je sprievodcom detí, ktorý rastie spolu s nimi a spolu prežívajú tématické príbehy. Program obsahuje príručku pre rodičov a hudbu na CD. 

Čas: každý štvrtok o 9:00 hod.
Odporúčaný vek: od 4 do 18 mesiacov
Počet detí v skupine: 8 - 12 v sprievode rodiča alebo starého rodiča
Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti 
Učebný materiál: leporelá a doprovodné CD

Prvé krôčiky k hudbe 

Každá lekcia sa zameriava na tému, ktorá zodpovedá veku a skúsenostiam detí. K téme patrí pieseň, báseň a posluchová ukážka, čo vytvára súvislý celok. Rodičia (alebo starí rodičia) sa aktívne zapájajú a využívajú moderné učebné materiály (spevníky, CD s nahrávkami, leporelá a iné pomôcky). 

Program je založený na predpoklade, že deti prirodzene reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Program zahŕňa jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, a hru na rytmické hudobné nástroje, vrátane výtvarných a pracovných činností. Deti sa učia tráviť čas v kolektíve a vyvíjajú sociálne vzťahy. Aktivity sú hravé a podporujú prirodzenú zvedavosť, čo je dôležité pre neskoršie učenie. 

Čas: každý štvrtok o 10:00 hod.
Odporúčaný vek: od 18 mesiacov do 4 rokov
Počet detí v skupine: 8 - 12 v sprievode rodiča alebo starého rodiča
Vyučovacia doba: jedna lekcia týždenne
Obsah učiva: tematické piesne, rytmické hry, základy hry na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti.
Učebný materiál: leporelá a doprovodné CD

Všetky informácie a prihlášku nájdete na pimpollo.sk.

Ako vyzerala predvianočná hodina (19.12.2023) v Hudobnej škole Yamaha?