Materské centrum Pastierik, o.z.
Jegorovovo námestie 5
040 22 Košice - Dargovských hrdinov
(Spoločenské centrum MČ KE - DH, 1. poschodie)

Mgr. art. Lucia Vernarská
štatutár
+421 905 508 167
mcpastierik@gmail.com

 

Facebook
Materské centrum Pastierik
Detský folklórny súbor Perlička
Pastierikova Handmade dielnička

Fakturačné údaje
Názov: Materské centrum Pastierik, o.z
Sídlo:   Varšavská 11, 040 13 Košice
IČO:     504 85 288
Banka: Slovenská sporiteľna, a.s. Košice
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0051 1998 7335