Kurz Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života


Vzelávacia aktivita určená pre odbornú verejnosť, pedagógov, špecialistov, terapeutov a psychológov, ktorí chcú zlepšiť kvalitu života svojich klientov a pacientov prostredníctvom multisenzorického prístupu Snoezelen. Na konci kurzu obdržíte certifikát, ktorý vám umožní plnohodnotne využívať tento koncept vo vašej práci.

O školiteľke

Ing. Zuzana Matejčeková

Vyštudovala protetiku, ortotiku a biomedicínske inžinierstvo, kde získala základy medicíny a anatómie. Po narodení syna (na fotografii) sa sústredila na pedagogiku a prácu s deťmi. Absolvovala certifikáciu pre vedenie predpôrodnej prípravy aj cvičenia matiek s deťmi a zamerala sa na získanie vedomostí o možnostiach podpory správneho vývoja detí. Svoje znalosti pretavuje do praxe od roku 2016, kedy začala spolupracovať s materským centrom Pastierik, kde viedla Kostičky

V roku 2018 sa jej narodila dcérka s autizmom. Štúdium preto ďalej orientovala na prácu s touto diagnózou, aby mohla pomôcť všetkým rodičom a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelanie si rozšírila o certifikáciu v oblastiach:

Tieto prístupy vhodným spôsobom kombinuje pri individuálnom terapeutickom poradenstve pre deti aj dospelých. Komplexný výcvik v oblasti SNOEZELEN absolvovala pod vedením Mgr. Dagmar Mega. Počas práce v multisenzorickej miestnosti využíva všetky svoje terapeutické znalosti a skúsenosti, a sústreďuje sa na vyvolanie maximálneho pozitívneho zážitku, ktorý pretrvá.

Zážitkový 3-dňový kurz

Na tomto kurze sa naučíte zásady prístupu k Snoezelen, jeho základné princípy, filozofiu a hodnoty. 

Termíny: 

 • 13. až 15. septembra - 9:00 - 17:00 hod.
 • 21. až 23. novembra - 9:00 - 17:00 hod.

Obsahové zameranie kurzu

1. Definícia prístupu SNOEZELEN a jeho základné princípy, ciele a výhody práce

 • Ako prostredníctvom aktivít podporiť senzorickú stimuláciu a senzorické vnímanie ľudí v rôznych vekových skupinách a s rôznymi potrebami?
 • Aké sú možnosti použitia senzorických pomôcok alebo stimulov na podporu interakcie a komunikácie?
 • Aké prostriedky vedú k relaxácii a zníženiu stresu?

2. Význam tvorby a použitia pomôcok v multisenzorickom 

 • Ako vytvoriť multisenzorickú miestnosť na podporu senzorických potrieb klientov?
 • Ako rozpoznať potreby a preferencie klientov pri vytváraní multisenzorického prostredia?
 • Aké sú správne spôsoby zahrnutia senzorických systémov a výberu pomôcok a aktivít?

3. Implementácia štruktúrovaných jednotiek a tématických programov v praxi

 • Ako vytvoriť jednotky a vybrať vhodné témy, aktivity či pomôcky pre čo najefektívnejšie využitie multisenzorickej miestnosti?
 • Aké sú rozdiely medzi individuálnou a skupinovou prácou s použitím rôznych metód?
 • Ako zdieľať skúsenosti ukážkami, videami či fotografiami medzi účastníkmi kurzu? 

Cena: 397 eur

Doplnkové vzdelávanie k základnému kurzu

Zážitkový  workshop

Termín: 28. septembra 2024, 9:00 - 17:00 hod.

Téma: Ako sa buduje zážitok?

Wokrshop zameraný na vytváranie príjemného a stimulujúceho prostredia, ktoré podporuje relaxáciu, senzorický rozvoj a emocionálnu pohodu.

 • Akým spôsobom voliť témy, materiály, senzorické pomôcky a podnety pri jednotlivých skupinách ľudí, aby sme splnili ich individuálne potreby?
 • Ako pristupovať pri tejto voľbe v skupine a pri individuálnom stretnutí?

Cena: 129,00 €

Miesto: Košice - Sever, Tomášikova 35, Materské a aktivity centrum Pastierik

Nadstavbový kurz

Termín: 7. decembra 2024, 9:00 - 17:00 hod.

Téma: Senzorický profil

 • Ako zisťovať a popisovať preferencie či reakcie jednotlivca na rôzne senzorické podnety?
 • Prečo je senzorický profil pre každého človeka jedinečný? 
 • Ako a prečo si ho má terapeut - sprievodca vytvoriť a akým spôsobom s ním následne pracovať?

Minimálny počet účastníkov na kurze je 7 osôb. 

Cena: 129,00 €
Miesto: Košice - Sever, Tomášikova 35, Materské a aktivity centrum Pastierik

Snoezelen supervízia

Termín: 14. decembra 2024, 9:00 - 16:00 hod.

Stretnutie s diskusiou zamerané na riešenie konkrétnych problémov a otázok s ktorými sa terapeuti - sprievodcovia boria pri svojej práci v multisenzorickom prostredí.

Cena: 59,00 €
Miesto: Košice - Sever, Tomášikova 35, Materské a aktivity centrum Pastierik

Prihlásiť sa môžete TU.

Pre viac informácií nás kontaktujte na emailovej adrese mcpastierik@gmail.com alebo telefonicky na +421 905 508 167. 

Tešíme sa, že spoločne objavíme svet Snoezelen a jeho mnohé prínosy pre klientov a pacientov.

Galérie z predošlých snoezelen kurzov