Kurz Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života


Vzelávacia aktivita určená pre odbornú verejnosť, pedagógov, špecialistov, terapeutov a psychológov, ktorí chcú zlepšiť kvalitu života svojich klientov a pacientov prostredníctvom multisenzorického prístupu Snoezelen. Na konci kurzu obdržíte certifikát, ktorý vám umožní plnohodnotne využívať tento koncept vo vašej práci.

O školiteľke

Ing. Zuzana Matejčeková

Vyštudovala protetiku, ortotiku a biomedicínske inžinierstvo, kde získala základy medicíny a anatómie.

Po narodení syna (na fotografii) sa sústredila na pedagogiku a prácu s deťmi. Absolvovala certifikáciu pre vedenie predpôrodnej prípravy aj cvičenia matiek s deťmi a zamerala sa na získanie vedomostí o možnostiach podpory správneho vývoja detí.

Svoje znalosti pretavuje do praxe od roku 2016, kedy začala spolupracovať s materským centrom Pastierik, kde viedla a naďalej vedie Kostičky

V roku 2018 sa jej narodila dcérka s autizmom. Štúdium preto ďalej orientovala na prácu s touto diagnózou, aby mohla pomôcť všetkým rodičom a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Vzdelanie si rozšírila o certifikáciu v oblastiach:

Tieto prístupy vhodným spôsobom kombinuje pri individuálnom terapeutickom poradenstve pre deti aj dospelých.

Komplexný výcvik v oblasti SNOEZELEN absolvovala pod vedením Mgr. Dagmar Mega.

Počas práce v multisenzorickej miestnosti využíva všetky svoje terapeutické znalosti a skúsenosti, a sústreďuje sa na vyvolanie maximálneho pozitívneho zážitku, ktorý pretrvá.

Zážitkový 3-dňový kurz

Na tomto kurze sa naučíte zásady prístupu k Snoezelen, jeho základné princípy, filozofiu a hodnoty. 

Termín: 23. - 25. mája 2024, 9:00 - 17:00 hod.

Témy: 

1) Definícia prístupu SNOEZELEN a jeho základné princípy, ciele a výhody práce

 • Ako prostredníctvom aktivít podporiť senzorickú stimuláciu a senzorické vnímanie ľudí v rôznych vekových skupinách a s rôznymi potrebami?
 • Možnosti použitia senzorických pomôcok alebo stimulov, ktoré podporia interakciu a komunikáciu, alebo naopak prostriedkov vedúcich k relaxácii a zníženiu stresu.
 • Výhody a zásady pre správne využívanie tohto konceptu pre rôzne cieľové skupiny a v rôznych prostrediach.

2) Význam tvorby a použitia pomôcok v multisenzorickom prostredí SNOEZELEN

 • Rozpoznanie potrieb a preferencií klientov, správne zahrnutie senzorických systémov a výber pomôcok a aktivít sú kľúčové kroky k príprave multisenzorického prostredia.
 • Spôsoby vytvorenia multisenzorickej miestnosti slúžiacej k podpore senzorických potrieb klientov.

3) Implementácia štruktúrovaných jednotiek a tématických programov v praxi

 • Záverečná časť kurzu bude venovaná aplikácii Snoezelen pre konkrétne cieľové skupiny klientov.
 • Vytváranie jednotiek, vhodný výber tém, aktivít či pomôcok pre čo najefektívnejšie využitie multisenzorickej miestnosti.
 • Rozdiely medzi individuálnou a skupinovou prácou s použitím rôznych metód.
 • Zdieľanie skúseností ukážkami, videami či fotografiami medzi jednotlivými účastníkmi kurzu. 

Minimálny počet účastníkov na kurze je 7 osôb. 

Cena: 397,00 €
Miesto: Košice - Sever, Tomášikova 35, Materské a aktivity centrum Pastierik

Samostatný jednodňový kurz

Z vyššie uvedených tém je možné absolvovať v prípade, ak ostatné dva už máte absolvované.
Cena: 145,00 €
Miesto: Košice - Sever, Tomášikova 35, Materské a aktivity centrum Pastierik

Nadstavbový kurz

Termín: 8. júna 2024, 9:00 - 17:00 hod.

Téma: Senzorický profil

 • Ako zisťovať a popisovať preferencie či reakcie jednotlivca na rôzne senzorické podnety?
 • Prečo je senzorický profil pre každého človeka jedinečný? 
 • Ako a prečo si ho má terapeut - sprievodca vytvoriť a akým spôsobom s ním následne pracovať?

Minimálny počet účastníkov na kurze je 7 osôb. 

Cena: 129,00 €
Miesto: Košice - Sever, Tomášikova 35, Materské a aktivity centrum Pastierik

Prihlásiť sa môžete TU.

Pre viac informácií nás kontaktujte na emailovej adrese mcpastierik@gmail.com alebo telefonicky na +421 905 508 167. 

Tešíme sa, že spoločne objavíme svet Snoezelen a jeho mnohé prínosy pre klientov a pacientov.

Galéria z kurzu vo februári 2024

Stretnutia v SNOEZELEN

Prednášky a workshopy

Galéria z kurzu v decembri 2023 

Základný kurz: Stretnutie v SNOEZELEN - Vianoce

Základný kurz: Stretnutie v SNOEZELEN - Výlet do Paríža