Kostičky sú hravé cvičenia pre detičky od 6 týždňov do 2 rokov v sprievode mamičky, pričom detičky sú rozdelené do 2 skupín.

Pri deťoch od 6 týždňov do 12 mesiacov sa zameriavame na:

  • stimulovanie zvukom, farbami a jemnými dotykmi 
  • polohovanie na docielenie správneho psychomotorického vývoja

Pri deťoch od 1 do 2 rokov ide naopak o aktivity ako:
  • pohyb cez prekážky 
  • cvičenie na fit loptách s rodičom
  • podpora myslenia detskými hrami
  • správne pomenúvanie veci
  • podpora rozvoja reči pesničkami i riekankami
Aktivita vo všetkých fázach podporuje správny vývoj pohybového aparátu, chrbtice, chôdze, bezproblémový nástup dieťaťa do škôlky a jeho začlenenie do kolektívu, následne aj osamostatnenie sa od rodiča. 

Forma:
1 cyklus = 8 stretnutí
1 stretnutie = 45 minút/1x týždenne

Príspevok:
1 cyklus/1 dieťa = 64,00 € (plus 1 náhradná hodina po ukončení cyklu)
Pripojiť sa môžete kedykoľvek.

Termíny: 
Kostičky I. (6 týždňov - 12 mesiacov): streda, 8:30 - 9:15 hod.
Kostičky II. (12 - 24 mesiacov): streda, 9:30 - 10:15 hod.
 
Nový kurz začína od 7. 2. 2023.

Ako to na našich Kostičkách vyzerá?