SNOEZELEN je multisenzorické prostredie, ktoré slúži na relaxáciu, uvoľnenie, zároveň na stimuláciu, aktiváciu a rozvoj zmyslov.

​​Snoezelen predstavuje revolučnú multifunkčnú metódu zameranú na stimuláciu zmyslových pocitov v špeciálne prispôsobenom prostredí. Tento koncept spája prvky svetla, zvuku, vôní a hudby, aby poskytol jedinečný zážitok určený predovšetkým pre osoby s rôznymi druhmi postihnutí.

Biela snoezelen miestnosť vytvára priestor na objavovanie, získavanie skúseností a zážitkov. Priestor je bezpečný pre každú skupinu a vytvárajú sa v nej len pozitívne zážitky.

Cieľová skupina

Snoezelen je určený najmä pre osoby s vývinovými poruchami, mentálnymi a telesnými postihnutiami, poruchami autistického spektra, a tiež pre osoby s psychickými problémami a chronickými ochoreniami. 

História a vývoj

Koncepcia Snoezelen sa zrodila v 70. rokoch 20. storočia v Holandsku, kde ju rozvinuli Ad Verheul a Jan Hulsegge. Pôvodne bola zamýšľaná ako voľnočasová aktivita pre klientov s ťažkými viacnásobnými postihnutiami. Názov vznikol spojením holandských slov "snuffelen" (čuchať) a "doezelen" (odpočívať). V anglicky hovoriacich krajinách sa rozšíril ako "multisensory environment".

Princípy a ciele

Hlavným cieľom Snoezelen je poskytnúť uvoľnenie a spokojnosť, zároveň stimulovať zmyslové vnímanie a podporovať rozvoj osobnosti. Prístup je individuálny, nedirektívny a umožňuje klientom slobodu voľby a pohybu. Terapie sú prispôsobené potrebám klienta, pričom dĺžka a charakter závisia od individuálnej reakcie.

Snoezelen sa využíva ako terapia, edukatívny nástroj alebo ako spôsob trávenia voľného času. Vhodné prostredie zahŕňa špeciálne upravené miestnosti s prvkami stimulujúcimi rôzne zmysly. Programy sú navrhnuté tak, aby podporili relaxáciu, stimuláciu, ale aj rozvoj sociálnych zručností a komunikácie.

Význam a prínos

Snoezelen poskytuje bezpečné prostredie, kde klienti môžu spontánne objavovať a skúmať rôzne podnety. Terapia má pozitívny vplyv na rôzne oblasti vývoja a pomáha znižovať stres a napätie. Je vhodná pre široké spektrum klientov vrátane tých s autizmom, senzorickými poruchami, Alzheimerovou chorobou alebo chronickými bolesťami.

Na Slovensku a v Českej republike sa Snoezelen rozvíja od začiatku 21. storočia a stáva sa súčasťou špeciálneho vzdelávania a terapeutických programov. Využíva sa v rôznych zariadeniach, čím sa rozširuje možnosť prístupu k tejto jedinečnej metóde.

Snoezelen predstavuje inovatívny prístup k terapii a rozvoju, ktorý otvára nové možnosti pre osoby s rôznymi formami postihnutí. Jeho univerzálnosť a adaptabilita umožňujú širokú aplikáciu a prispievajú k zlepšeniu kvality života mnohých jednotlivcov.

Snoezelen miestnosť v našom centre využívame v rámci

Prihlasovanie online prihláškou TU.

Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 0904 940 298 a 0905 508 167 alebo emailom na mcpastierik@gmail.com.

 

Cenník

Individuálny Snoezelen:

25,00€ / jedno stretnutie / jedna dospelá osoba alebo dieťa v sprievode rodiča (1 osoba ako doprovod zadarmo) alebo dieťa bez sprievodu rodiča

Skupinový Snoezelen:

15,00€ / jedno stretnutie / jedna dospelá osoba alebo dieťa v sprievode rodiča (1 osoba ako doprovod zadarmo) alebo dieťa bez sprievodu rodiča

Skupinový Snoezelen pre znevýhodnených:

20,00€ / jedno stretnutie / jedna dospelá znevýhodnená osoba (1 osoba ako doprovod zadarmo) alebo znevýhodnené dieťa v sprievode rodiča (1 osoba ako doprovod zadarmo)

Cenník pre absolvovanie pobytu v SNOEZELEN miestnosti pre školské či pracovné kolektívy nájdete TU.

Ako si užili našu SNOEZELEN miestnosť žiaci 2.A zo ZŠ Bernolákova 16, Košice? Takto!