Nová letná aktivita pre deti do 2 rokov v sprievode rodičov!

Letné dni, nech sú akékoľvek slnečné, môžu byť pridlhé. Príďte si ich spríjemniť k nám na hravý mix pohybových, hudobných a senzorických aktivít.

Originálny program pre vás pripraví naša Viki, ktorá v posledných mesiacoch viedla aj obľubené cvičenia pre deti Kostičky. Všetky aktivity pritom vopred testuje a schvaľuje jej dcérka Noemi, takže ich kvalita je zaručená :)

Strávte u nás kvalitný čas so svojimi deťmi a potom, kým sa drobci zabavia v herni, si oddýchnite so šálkou dobrej kávy. Takáto socializácia učite prospeje drobcom i vám :) 

Termíny: 2. a 9. júla, 15. a 22. augusta

Čas: 9:00 - 10:30

Program:

  • 9:00 - 9:30 Zábava s farbou (rozvoj jemnej motoriky, kreativity, zábava s rôznymi farbami a senzorika)
  • 9:30 - 9:45 Kávová pauza pre mamičky, desiatová pauza pre deti
  • 9:45 - 10:30 Cvičíme s hudbou (hudobno-pohybové hry na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, vokálnych a rytmických schopností)

Príspevok: 11 € za stretnutie - v cene je zahrnutá káva, drobné občerstvenie, materiály na tvorenie a senzorické hry, hudobné a športové potreby

Prihlášku nájdete tu.

Prihlasovanie na prvý termín je možné do 28. júna.

Tešíme sa na vás!