Pútavou a hravou formou vytvárame

vzťah dieťaťa k cudziemu jazyku. 

Lektorky

Zuzana Krutilová - MiNi

Mgr. Miška Šarišská, Magic English - MiDi

Hodiny sa delia na tri bloky

Hodiny sa delia na tri bloky

1.

Privítanie s pozdravom
opakovanie základných fráz
opakovanie predchádzajúceho učiva
uvedenie novej témy s novou slovnou zásobou a frázičkou

2.

Opakovanie predchádzajúcej básničky
predstavenie novej básne alebo piesne
zmena aktivity na získanie sústredenosti vo forme cvičenia,
tanca alebo spoločnej hry.

3.

Počúvanie a spievanie anglických piesní
výber piesní je v rukách detí
zoznam piesní je stabilný, pričom stále pribúdajú nové
tematické piesne, sezónne piesne, piesne k sviatkom

Pre koho

MINI: Deti od 2 do 4 rokov
MIDI: Deti od 3 do 8 rokov
Minimálny počet detí v skupinke 4
Skupinku tvorí 6 - 8 detí s rodičom/bez rodiča

Kedy

Mini: pravidelne každý pondelok o 9:30 - 10:15 začíname 11.9.2017
MiDi I.: pravidelne každý štvrtok o 16:30 - 17:15 začíname 7.9.2017
MiDi II.: pravidelne každý štvrtok o 17:15 - 18:00 začíname 14.9.2017
Prihláste sa online prihláškou nižšie

Príspevok

18,00 EUR / dieťa / 4 stretnutia
Sumu je potrebné vyplatiť na prvej hodine.
1 x týždenne / 45 minút (35 minút) / 4 stretnutia

Podporte Materské centrum Pastierik a darujte deťom radosť

Prihláste sa online

Úroveň